Famaranana ny pré-campagne tany FIANARANTSOA

| 0
Famaranana ny pré-campagne tany FIANARANTSOA

MAHAFALY SOLONANDRASANA OLIVIER JOCELYN, HANOVA NY BOKY

Ny fomba fitondrana sy ny fomba fiasa no tena mila ovaina eto Madagasikara.Vonona hanao izany Atoa MAHAFALY Solonandrasana Olivier Jocelyn kandida laharana faha 22, araka ny namabarany tamin’ireo vahoaka nanotrona azy tao Fianarantsoa ny alahady 07 oktobra 2018.

Hafa ihany ny fahefan’ny filoham-pirenena, hoy izy. Na eo aza ny finiavana dia ny filoham-pirenena no « laharana voalohany » ; izy no tompon-kevitra farany. Izany no nahatonga an’Atoa MAHAFALY Solonandrasana Olivier Jocelyn tsy afaka nanao izay hitany fa mety  fony  izy Praiministra. Ankehitriny kosa izy dia manolo-tena ho fidina afahany manatanteraka ireo vahaolana hitany fa mety ary  tsy  miera amin’ny olon-kafa intsony.

Azo antoka fa tsy handrakandrana sy petatoko intsony hoy izy ny programan’asa satria efa nandalo ny antanatohatra rehetra amin’ny asa fitantanan-draharaham-panjakana ny tenany.

Tsy maintsy ovaina ny boky satria raha ny pejy ihany no avadibadika dia ny eo ihany no eo : manjaka ny tsy fahandriampahalemana ; very ny soatoavina Malagasy toy ny fihavanana, ny fitoniana sy ny firaisankina.

Mila  miova  ny boky mba ho  mpitondra  manompo no ho eo fa tsy tompoina ; mba ho mpitondra mitana ny teny nomeny fa tsy mandalo dia miserana sy manadino ny faritra notambatambazany mba hahazoana vato isaky ny fifidianana.