ARIVONIMAMO

| 0
ARIVONIMAMO

Nitondra fanazavana ny vina momban’ilay Boky Vaovao izay hitondrana ny FAMPANDROSOANA TENA IZY tamin’ny vahoakan’i Arivonimamo ny kandida N°22 MAHAFALY SOLONANDRASANA OLIVIER JOCELYN.
Nasiany fanazavana ireo vina mikasika ny :
– Fandriampahalemana,
– Ekonomia,
– Sosialy,
– Fanabeazana,
– Fahasalamana,
– Ireo vehivavy tsy an’asa,
– Fanampiana ny tanora amin’ny lafiny fambolena sy fiompiana,
– Fanomezana hasina ny be antitra sy toerana sahaza azy
Nampahafantariny ireo vahoaka tonga nanatrika teo fa efa vonona tanteraka ny programany ary afaka ny hitondra fampandrosoana maharitra ho an’ny faritra isan’izany ARIVONIMAMO