MIANDRANDRA – ITASY

| 0
MIANDRANDRA - ITASY

Hafaliana ny an’ny vahoakan’i Miandrandra (Itasy) nandray ny Kandida N°22 raha vantany vao tonga izy. Vory maro ireo vahoaka tonga nihaino azy. Hisy ny FAMPINDRAMAM-BOLA HO AN’NY TANTSAHA amin’ny zana-bola farany ambany hoy izy ary hampiharina any amin’ny kaominina ny FITSINJARAM-PAHEFANA TENA IZY mba hisian’ny fitoviana amin’ny lafiny fampandrosoana.