ANALAVORY – ITASY

| 0
ANALAVORY – ITASY

Nihaona tamin’ny vahoakan’Analavory ny Kandida N°22. Nambarany tamin’ny lahateniny fa haverina indray ny soatoavina Malagasy, hofoanana ny fanavakavahana ara-poko sy ara-pivavahana, tokony afaka hianatra avokoa ny ankizy Malagasy, hanana anton’asa ny ray aman-dreny, ary hatao distrika i Analavory fa tsy ho commune rurale intsony. Tafahaona ny tia sy ny manina koa Faly ny vahoaka satria olona tahaka ny kandida N° 22 Mahafaly SOLONANDRASANA Olivier Jocelyn no afaka hamaly ny hetahetam-bahoaka ary olona mahatoky hanatanteraka ny zavatra nolazainy